Ana Sayfa

Teşekkür

16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Ekim 2016tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde rekor sayıda katılım elde ederek, başarıyla sonuçlandırılmıştır. İTÜ’nün 243 yıldır Türkiye’de mühendislik alanında yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenme geleneğine bağlı olarak 2016 yılı temasını “Dördüncü Sanayi Devriminde Üretim” olarak belirlediğimiz sempozyumumuza katkı veren herkese teşekkür ederiz.

Sempozyumumuzda sunulmak üzere 400’e yakın bildiri gönderilmiş, akademik kurul tarafından 237 tanesi tam metin olarak, 16 tanesi ise özet olarak basılmaya uygun bulunmuş ve sempozyumda sunum için kabul edilmiştir. Sempozyum kapsamında üretim araştırmaları alanında çalışan 390 akademisyen, öğrenci ve uygulayıcı bir araya gelmiş, 64 adet akademik oturum, 5 adet panel ve 46 adet özel oturum şeklinde sunulan araştırmaları ve deneyimleri paylaşmışlardır.

Dördüncü sanayi devriminin, yakın bir gelecekte üretim sistemlerinin yapısında kökten değişikliklere sebep olacağı beklenmektedir. Gelişen imalat ve iletişim teknolojileri sonucunda, geleceğin üretim sistemleri bugünün sistemlerinden çok daha esnek, bireyselleştirilmiş, verimli, kaynak dostu ve düşük maliyetli olacaktır. Çok yakın bir gelecekte, akıllı fabrikalar, akıllı makineler, akıllı malzemeler ve akıllı ürünler internet aracılığıyla sürekli birbirileri ile iletişim halinde ve izlenebilir olacaklar, ürünler kendi üretim rotalarını kendileri planlayacak ve üretim süreçlerinde bağımsız hareket edeceklerdir. Ürünler lojistik ağlar üzerindeki en düşük maliyetli sevkiyat rotalarını kendileri hesaplayacak ve en uygun rotaları belirleyecektir. Geleceğin  üretim  sistemleri   üretim alanında gerçekleştirilen  araştırmalar ve gelişmeler sonucunda şekillenecektir. Sempozyumumuz süresince geleceği şekillendirecek bu konu hakkında farklı üretim araştırmaları alanlarında ve çeşitli sektörlerde görev yapan birçok konuşmacının katıldığı sempozyumda üretim yönetimi alanına ilişkin yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlar, stratejiler ve deneyimler tartışılmıştır.

Oluşumuna ortak olduğumuz 1997 yılının yanı sıra 2001 yıllında da ortak ev sahipliği yaptığımız Üretim Araştırmaları Sempozyumunu, 15 yıl sonra tekrar İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü bünyesinde, İTÜ Maslak Kampüsünde gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımcılarına akademik gelişim, profesyonellerle tanışma ve görüş alışverişinde bulunma, bilgi paylaşma ve işbirlikleri geliştirme fırsatları yaratan sempozyumumuza destek veren tüm kişi ve kuruluşlara tekrar teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

 

Davet

16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) düzenlenecektir. İTÜ’nün 243 yıldır Türkiye’de mühendislik alanında yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenme geleneğine bağlı olarak Sempozyumun 2016 yılı teması“Dördüncü Sanayi Devriminde Üretim”olarak belirlenmiştir.

Dördüncü sanayi devriminin, yakın bir gelecekte üretim sistemlerinin yapısında kökten değişikliklere sebep olacağı beklenmektedir. Gelişen imalat ve iletişim teknolojileri sonucunda, geleceğin üretim sistemleri bugünün sistemlerinden çok daha esnek, bireyselleştirilmiş, verimli, kaynak dostu ve düşük maliyetli olacaktır. Çok yakın bir gelecekte, akıllı fabrikalar, akıllı makineler, akıllı malzemeler ve akıllı ürünler internet aracılığıyla sürekli birbirileri ile iletişim halinde ve izlenebilir olacaklar, ürünler kendi üretim rotalarını kendileri planlayacak ve üretim süreçlerinde bağımsız hareket edeceklerdir. Ürünler lojistik ağlar üzerindeki en düşük maliyetli sevkiyat rotalarını kendileri hesaplayacak ve en uygun rotaları belirleyecektir. Geleceğin  üretim  sistemleri   üretim alanında gerçekleştirilen  araştırmalar ve gelişmeler sonucunda şekillenecektir

Bu sempozyum kapsamında üretim araştırmaları alanında çalışan akademisyen, öğrenci ve uygulayıcıların araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştığı çok sayıda oturuma yer verilecektir. Farklı üretim araştırmaları alanlarında ve çeşitli sektörlerde görev yapan birçok konuşmacının katılacağı sempozyumda üretim yönetimi alanına ilişkin yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlar, stratejiler ve deneyimler tartışılacaktır.

Oluşumuna ortak olduğumuz 1997 yılının yanı sıra 2001 yıllında da ortak ev sahipliği yaptığımız Üretim Araştırmaları Sempozyumunu, 15 yıl sonra tekrar İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü bünyesinde, İTÜ Maslak Kampüsünde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Katılımcılarına akademik gelişim, profesyonellerle tanışma ve görüş alışverişinde bulunma, bilgi paylaşma ve işbirlikleri geliştirme fırsatları yaratacak olan Sempozyumumuza sizleri davet eder ve vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu